torsdag 19 februari 2009

Torsdag och varslen haglar

Att troSå fort jag slår på TV:n eller läser tidningen så får man höra om varsel av personal. Nu i morse så såg jag i The Independent att 850 inhyrda arbetare som arbetade åt BMW i England sagts upp med en veckas varsel. På SAAB så är det 15 000 anställda som kanske mister jobben och med alla underleverantörer som är kopplade till företaget så blir det kanske en 50 000 - 100 000 som mister sina arbeten.

Men när jag går till KFG (jobb-coaching) så får jag veta att med lite djävlar anamma så går det att få ett jobb, bara man tror. Det är mycket troende i Sverige just nu, bland annat så tror de i regeringen att problemen med arbetslösheten och varslen om uppsägning, löser sig av sig själva (bara man tror)

Så några tror på den fria marknaden, andra tror på en reglerade marknad och själv så tror jag inte på något.

Inga kommentarer: