söndag 15 februari 2009

Eftertanke på en Söndag

Söndagmorgon och jag känner mig trött, tänkte på skolan och hur den förändrats till det sämre, sedan jag gick där. Då hade vi en bra skola, som när den jämfördes internationellt var bland de bästa i världen.

Numera så visar den svenska skolan sämre och sämre resultat, speciellt bland pojkarna. Jag funderade lite över orsakerna och kom fram till att:
  1. Många lärare saknar formell utbildning
  2. Mer läxor som görs hemma med hjälp av föräldrar
  3. Läroböcker saknas, är inte lätt åtkomliga eller är gamla och inaktuella
Så för att få duktiga och motiverade elever så behövs det professionell personal och nya aktuella läromedel. Även för studier där man själv läser och löser uppgifter (så kallad läxläsning) bör man kunna få hjälp av professionell personal.

Vi skickar våra bilar på verkstad med utbildad personal, inte betalar vi för att några
hempulare ska greja i vår bil på verkstaden. Eller går till en tandläkare som lagar tänder med plastik padding.

Så vad får oss att tro att läxläsning under överinseende av en välmenande amatör eller skolgång i en skola utan utbildade pedagoger skulle ge våra barn en god utbildning?

Inga kommentarer: